VA Aröd

Här kan du följa VA-projektet som pågår i Aröd, Kungälvs kommun

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att Kungälvs kommun ska förse med vattenområden enligt §6 lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är kommunen skyldig att förse med vatten i vissa områden med hänsyn till att antalet kommuninvånare kommer att öka i Kungälv. Det betyder att kraven på VA-nätet ökar i relation till produktion och distribution av vatten i våra större ledningar. 

Mark & Energibyggarna Etapp 2,4 och 5 

Mark & Energibyggarna är tilldelade Etapp 2,4 och 5. Tillsammans med Kungälvs kommun kommer de bjuda in boende till informationsmöten baserade på områden och byggnationens påverkan. Aröd kommer att delas in i “etapper”, och berörda hushåll kallas till möten via post när det är relevant för deras område.  

OBS!

Eldningsförbud råder endast för material som till exempel gräs, ris eller grenar för att elda i bål och lägereldar. Det här berör vägar med pågående VA-arbeten. Notera att förbudet bara gäller under de tider vägarna är avstängda för biltrafik.

Kontrollerad grillning går bra oavsett tid på dygnet!

 

.

 

Vanliga frågor & svar

Här hittar ni vanliga frågor och svar om projektet.

Anmälan för informationsutskick

Anmäl dig för vårt informationsutskick så får du uppdateringar på e-post när vi har ny information för projektet.

Karta

Information om vad som händer just nu i projektet.

Kommande

Kommande delar i projektet.

Tidplan

En övergripande tidplan för projektet.

Sprängningar

Information och säkerhet kring sprängningar