VA Aröd

Sprängningar

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna. Har du någon fråga som inte finns med här är du välkommen att höra av dig, kontaktformulär hittar de längre ner på denna sida.

Säkerhet angående sprängningar

Entreprenören kommer att vidta följande försiktighetsåtgärder: 

  1. Avspärrning av området: För att förhindra obehörigt tillträde.
  2. Ljudsignal: Inför varje sprängning kommer det att ges en kort signal i 2 minuter. Efter sprängningen kommer en längre signal på 30 sekunder att indikera att arbetet är avslutat.

Vad vi gör för att er fastighet inte ska påverkas

Vi förstår att oro kan uppstå kring sprängningsarbeten och därför vill vi försäkra dig om att vi noggrant genomför omfattande undersökningar och utredningar för att förhindra eventuella skador. 

Din säkerhet och trygghet är vår högsta prioritet, och vi strävar efter att skapa en öppen och transparent kommunikation genom hela processen.  

 

Förundersökningar och besiktningar 

Innan sprängningsarbetet påbörjas genomför vi en besiktning av angränsande byggnader samt en undersökning av markens ledningssträckning och geotekniska förhållanden.

 

För att säkerställa arbetet anpassar vi sprängladdningen efter de omgivande byggnaderna och fastigheterna. Vi vidtar också noggrant planerade försiktighetsåtgärder, inklusive en riskutredning och en detaljerad sprängplan. Sprängobjekten täcks för att förhindra stenkast och skador. Täckningen utförs med både tyngdtäckning och splittertäckning för att minimera risken för stenkast. 

 

Kungälvs kommun har hyrt in Metron som besiktningsorgan i projektet. Om er fastighet berörs kommer Metron att ta kontakt med er direkt för att boka in besiktning. Ett besiktningsprotokoll upprättas för varje enskild fastighet som besiktigats. Efter avslutade sprängningsarbeten genomförs en noggrann efterbesiktning/slutbesiktning där eventuella sprickor dokumenteras med förbesiktningsprotokollet som grund.

  

Metron kommer även att installera vibrationsmätare på utvalda platser för att kunna mäta vibrationer löpande vid varje sprängning.  

 

Information till boende  

Vi ser till att hålla dig väl informerad genom att sprida information om sprängningarna via informationsbrev, informationsmöten och vår hemsida under fliken ”Sprängning”. Du kan även hitta aktuell information på vår hemsida innan varje planerad sprängning på den berörda etappen. 

  

Få förhandsinformation om sprängningar genom att registrera din mejladress på vår hemsida: www.vaarod.se