VA Aröd

Kommande

Här kan ni läsa om kommande delar i projektet.

Etapp 2

Jakobsvägen Pågående arbeten: Just nu pågår spräckningsarbeten längst in på Jacobsvägen (översta vägen). Vi har även påbörjat arbeten i början av nästa väg. För att möjliggöra en trygg passage kommer körplåtar alt en gångbro placeras över schakten vid arbetsdagens slut. Om passage behöver ske under arbetstid finns vår personal på

Läs mer »

Etapp 4

Nolhagsvägen del 2 Då vi upptäckt mer berg än väntat är start av Nolhagsvägen del 2 framflyttad till vecka 14. Vecka 14, tisdag den 2/4 kommer del 2 att hållas avstängd för trafik mellan klockan 06:45 – 17:00 och öppen övrig tid. Fortsatt kommer vägen att vara helt avstängd för

Läs mer »

Etapp 5

Information gällande utbyggnad av vatten och avlopp i etapp 5, Aröd. Kungälvs kommun arbetar i nuläget med att kalla alla fastighetsägare till informationsmöte gällande anslutningspunkter. Etapp 5 delas upp i olika delområden för att alla boende ska ha möjlighet att ställa frågor och föra dialog med representanter från Kungälvs kommun.

Läs mer »