VA Aröd

Etapp 2

Innehållsförteckning

Jakobsvägen

Pågående arbeten:

Just nu pågår spräckningsarbeten längst in på Jacobsvägen (översta vägen). Vi har även påbörjat arbeten i början av nästa väg. För att möjliggöra en trygg passage kommer körplåtar alt en gångbro placeras över schakten vid arbetsdagens slut. Om passage behöver ske under arbetstid finns vår personal på plats och kan assistera. 

Jakobsvägen är helt avstängd för trafik med beredskap för räddningstjänsten. Avstängningen väntas pågå under arbetes genomförande och boende hänvisas till de tillfälliga parkeringsplatserna enligt nedan kartbild. 

Vecka 16 stängas Jakobsvägen, väg 3 av för schaktarbeten. Arbetena väntas pågå fram till vecka 20. För att säkerställa trygg passage under arbetets gång så kommer det att finnas en gångbro alternativt plåtar vid sidan av vägen. 

Arendalvägen

Öppen för trafik

Alfredsvägen

Vecka 18, torsdag, stängs Alfredsvägen av för biltrafik, vardagar mellan kl: 06:45-17:00. Arbetet estimeras pågå fram till vecka 22.

 

Under tiden vägen är avstängd så kommer vi att koordinera tömning av sopkärl.

 

För att säkerställa trygg passage under arbetets gång så kommer det att finnas en gångbro alternativt plåtar vid sidan av vägen.

 

Boende hänvisas till någon utav de 2 provisoriska parkeringarna enligt bifogad bild.

 

Jakobsvägen

Alfredsvägen