VA Aröd

Räddningstjänst

Vi på räddningstjänsten har haft förmånen att få träffa er och informera er om brandsäkerhet i hemmet och här kommer några tips för att öka din brandsäkerhet.

I samband med en brand är tidig upptäckt ofta en avgörande faktor. En brandvarnare ger en tidig varning om att något hänt och är en billig livförsäkring. Brandvarnare ska placeras i taket, minst 50 centimeter från vägg. En brand växer fort i omfattning och när vi sover är vi än mer utsatta därför bör man ha en brandvarnare i varje rum där man sover. Viktigt att komma ihåg är att du ska kunna höra din brandvarnare även om dörren till ett rum är stängd och oavsett var du befinner dig i din bostad. Om bostaden är i mer än ett våningsplan bör man ha minst en brandvarnare per våningsplan, gärna seriekopplade brandvarnare. Vanligtvis täcker en brandvarnare cirka 60 m2, är ytan större rekommenderar vi att du har flera brandvarnare.

Glöm inte bort att testa din brandvarnare.

Brandvarnaren ska vara CE-märkt och testad enligt SS-EN 14604.

Följ alltid tillverkarens anvisningar vid montering av brandvarnare

Och glöm inte bort att montera brandvarnare även i fritidshuset.

För att snabbt kunna släcka en brand är det bra att ha rätt utrustning hemma. Vi rekommenderar att man brandsläckare och brandfilt. Tänk på att placera handbrandsläckaren och brandfilten så att de är lätt åtkomliga.

Brandsläckaren bör vara av typ:

  • 6 kg pulver
  • Effektivitetsklass 43A 233B C

Nedan finner du länkar som ger dig mer information om hur du kan öka din brandsäkerhet.

Brandsäkerhet i hemmet (msb.se)

Ha en fungerande brandvarnare hemma (msb.se)