VA Aröd

Etapp 5

Innehållsförteckning

Information gällande utbyggnad av vatten och avlopp i etapp 5, Aröd.

Kungälvs kommun arbetar i nuläget med att kalla alla fastighetsägare till informationsmöte gällande anslutningspunkter.

Etapp 5 delas upp i olika delområden för att alla boende ska ha möjlighet att ställa frågor och föra dialog med representanter från Kungälvs kommun.

Mötena hålls på Golfklubben i Aröd.

Alla fastighetsägare i etapp 5 har blivit kallade eller kommer att få en inbjudan inom 4 veckor (dagens datum 2024-04-11) till ett informationsmöte.