VA Aröd

Etapp 4

Innehållsförteckning

Nolhagsvägen del 2

Då vi upptäckt mer berg än väntat är start av Nolhagsvägen del 2 framflyttad till vecka 14.

Vecka 14, tisdag den 2/4 kommer del 2 att hållas avstängd för trafik mellan klockan 06:45 – 17:00 och öppen övrig tid. Fortsatt kommer vägen att vara helt avstängd för trafik under pågående arbeten. Boende kommer att hänvisas till den tillfälliga parkeringen på Nolhagsvägen samt den tillfälliga parkeringen vid T-korsningen på Norra Arödsvägen (se karta).

Arbetet väntas pågå i ca 13 veckor, men tidslinjen kan påverkas beroende på hur mycket berg vi stöter på. Eventuella ändringar och omledningar av trafiken kommer att kommuniceras för att underlätta för boende.

Nolhagsvägen del 1

Öppen för trafik

Kvarndammsvägen

Pga. parkslide är det tyvärr inte möjligt att utvidga parkeringen i anslutning till Norra Arödsvägen. För att hantera detta hänvisar vi de som inte får plats till den andra parkeringen på nedre Kvarndammsvägen, (Se bild)

Arbete med sprängning påbörjas måndag V.12:

VA-schakten på Kvarndammsvägen kommer att utföras med sprängning. Området där sprängning utförs är den avstängda delen av nedre Kvarndammsvägen enligt nedan kartbild markerad med röd sträckning. Vill ni läsa mer om hur vi hanterar sprängning finns information under specifik flik på hemsidan.

Arbetet startas i nedre Kvarndammsvägen och utförs etappvis. Just nu befinner vi oss i kurvan och vägen kommer vara avstängd från kurvan och upp till kosningen i Y-klykan för trafik och gångpassage. Vi hänvisar trafik och gående till den provisoriska vägen. Arbetet förväntas pågå till och med början av april. 

Vecka 15 planerar vi att påbörja arbetet i övre Kvarndammsvägen. När vi påbörjar arbetet
i Y-korsningen kommer vägen att vara helt avstängd mellan 06:45 – 16:00 under en vecka. Övrig tid är vägen körbar och plåtad. V.16 estimeras arbetet fortsätta upp i vänster ben där vi arbetar oss etappvis uppåt. Det här arbetet förväntas pågå fram till slutet av maj och vägen kommer att vara helt avstängd under pågående arbeten. Estimerad start av arbetet i höger ben är V.22 och det samma gäller som för vänster ben, arbetet förväntas pågå fram till slutet av juni. När vi arbetar i övre Kvarndammsvägen hänvisas boende till tillfälliga parkeringar.

Vecka 16 stängs rödmarkerad linje av på Kvarndammsvägen i 2 veckor enligt bild nedan. Vi kommer att utföra sprängningsarbeten och schaktarbeten. Området kommer att spärras av helt med vakter under själva utförandet. Innan sprängnings ljuder en signal för att varna.

Om ni önskar läsa mer om sprängning (https://www.vaarod.se/sprangningar/) finns en informationsflik på vår hemsida.

För att säkerställa trygg passage under arbetets gång så kommer det att finnas en gångbro alternativt plåtar vid sidan av vägen. 

Boende kommer att hänvisas till den tillfälliga parkeringen.

Vecka 18 stängs Y-axeln av för biltrafik (övre röd linje) enligt bifogad bild på Kvarndammsvägen. Inledningsvis kommer rödmarkerade vägar att vara helt avstängda för biltrafik och öppnas upp succesivt under arbetets gång. Arbetet i vänster ben väntas vara slutfört vecka 22 för att sedan fortsätta upp i höger ben med beräknad slutvecka 25.

Korpedalsvägen

Vecka 11 planerad start av schaktarbeten i korsningen Korpedalsvägen/Björkliden. Arbetet utförs etappvis och boende på Korpedalsvägen kan köra in via Björkliden eller Norra Arödsvägen in på Korpedalsvägen.  Under pågående arbete hänvisas boende till tillfällig parkering. Arbetet för hela Korpedalsvägen förväntas pågå till och med början av juli.

Vecka 12 påbörjar vi sprängningsarbeten på Korpedalsvägen (röd sträckning stängs av). 

Vi hänvisar boende till den tillfälliga parkeringen samt markerad gångväg utefter arbetsområdet.

Informationsblad sätts upp i området och vägen kommer att spärras av helt med vakter under själva utförandet.

Innan sprängning ljuder en signal för att varna.

Vecka 16 kommer delar av Korpedalsvägen att vara helt avstängd (se bild)för biltrafik fram till vecka 27. För att säkerställa trygg passage under arbetets gång så kommer det att finnas en gångbro alternativt plåtar vid sidan av vägen.

Björkliden

Vecka 32 planerad start av schaktarbeten i Björkliden. Den totala tiden för produktionen uppskattas till ca 15 veckor och innefattar schakt för VA och eventuell spräckning av berg. Arbetet utförs etappvis från korsningen Korpedalsvägen/Björkliden. Korsningen längre ner i Björkliden förväntas nås i mitten av september och södra Björkliden kommer att stängas helt för trafik. Sista etappen förväntas ta ca 8 veckor. Under pågående arbete hänvisas boende till tillfällig parkering. Arbetet förväntas pågå till och med mitten av november.

Nolhagsvägen del1

Nolhagsvägen del2

Kvarndammsvägen

Korpedalsvägen

Björkliden